Orakel

Iedereen was er. Mensen drongen naar voren om dichter bij het houten podium te komen, het podium dat zo belangrijk was geworden voor ons dorp. Hier hielden we feesten, kwamen we samen, en spraken de goden tot ons via Orella. Als klein meisje had ik het een betoverende...

HET ORAKEL

        “Jij hebt makkelijk praten,” zegt Okrani ongeduldig tegen zijn jongere zus.        Haar brede schouderpantser beweegt mee als zij een schouder ophaalt. Ze pulkt aan haar nagels...
error: Content is protected !!